Οι Στόχοι του GISEMI HUB

 

Το GiSeMi HUB αποτελεί τον επιταχυντή διάχυσης της τεχνογνωσίας που παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα και τους παραγωγικούς φορείς, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης διαπεριφερειακής εμβέλειας. Στους επιμέρους στόχους του GiSeMi HUB εντάσσονται οι:

Ανάδειξη του ανθρώπινου κεφαλαίου των Τρικάλων
Ενθάρρυνση & Υποστήριξη της τοπικής Ανάπτυξης
Διαμόρφωση της τοπικής παραγωγικής ταυτότητας
Ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων αλλά και της αναβάθμισης υφιστάμενων μονάδων παραγωγής
Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της τοπικής οικονομίας
Υποστήριξη του R&D των τοπικών επιχειρήσεων καθώς και η εκπαίδευση των στελεχών τους

Ο Ρόλος του GiSeMi HUB

Ο Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Τρικκαίων «GiSeMi HUB», αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκαίων και της e-Trikala A.E., που σαν στόχο έχει την ανάδειξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες δίνουν λύσεις στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις.

Ειδικότερα, σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και απολύτως συνεργατικό χώρο της πόλης των Τρικάλων, έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν ομάδες νέων ανθρώπων που έχουν μία καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να την εξελίξουν σε startup, startups που θέλουν να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες, καθώς και εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν ή να διαφοροποιήσουν τη δραστηριότητά τους.

Δεδομένου ότι οι πόλεις αποτελούν το βασικό εργαλείο ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών (συγκεντρώνουν το 70% του πληθυσμού, δημιουργούν το 70% των νέων θέσεων εργασίας, παράγουν το 70% του ΑΕΠ, απορροφούν το 70% των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ), βασική προϋπόθεση είναι το αντικείμενο της επιχειρηματικής τους ιδέας, να δίνει λύσεις-αντιμετωπίζει ένα ή και περισσότερα θέματα της Αστικής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι Εγκαταστάσεις του GiSeMi HUB