Το Προφίλ του Κόμβου

Ο Ρόλος του GiSeMi HUB

Ο Κόμβος Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Τρικκαίων «GiSeMi HUB», αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Τρικκαίων και της e-Trikala A.E., που σαν στόχο έχει την ανάδειξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, οι οποίες δίνουν λύσεις στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις.

Ειδικότερα, σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και απολύτως συνεργατικό χώρο της πόλης των Τρικάλων, έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν ομάδες νέων ανθρώπων που έχουν μία καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και θέλουν να την εξελίξουν σε startup, startups που θέλουν να βελτιώσουν τις επιχειρησιακές τους λειτουργίες, καθώς και εταιρείες που θέλουν να αναπτυχθούν ή να διαφοροποιήσουν τη δραστηριότητά τους.

Δεδομένου ότι οι πόλεις αποτελούν το βασικό εργαλείο ανάπτυξης των τοπικών οικονομιών (συγκεντρώνουν το 70% του πληθυσμού, δημιουργούν το 70% των νέων θέσεων εργασίας, παράγουν το 70% του ΑΕΠ, απορροφούν το 70% των πόρων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ), βασική προϋπόθεση είναι το αντικείμενο της επιχειρηματικής τους ιδέας, να δίνει λύσεις-αντιμετωπίζει ένα ή και περισσότερα θέματα της Αστικής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Απασχόλησης και δεξιοτήτων στην τοπική οικονομία.
 • Ενεργειακής μετάβασης.
 • Μετάβαση στην ψηφιακής εποχή.
 • Ασφάλειας στους δημόσιους χώρους.
 • Αστικής φτώχειας.
 • Ποιότητας αέρα.
 • Βιώσιμες χρήσεις γης.
 • Κλιματικής αλλαγής.
 • Κυκλικής οικονομίας.
 • Ένταξης μεταναστών και προσφύγων.
 • Αστικής κινητικότητας.
 • Στέγασης.
 • Καινοτόμων συστημάτων δημοσίων προμηθειών.

Παράλληλα, το GiSeMi HUB αποτελεί τον επιταχυντή διάχυσης της τεχνογνωσίας που παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα και τους παραγωγικούς φορείς, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης διαπεριφερειακής εμβέλειας. Στους επιμέρους στόχους του GiSeMi HUB εντάσσονται επίσης:

 • Η αξιοποίηση και ανάδειξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων.
 • Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης.
 • Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της τοπικής οικονομίας.
 • Η διαμόρφωση της τοπικής παραγωγικής ταυτότητας.
 • Η ενθάρρυνση της αναβάθμισης υφιστάμενων και δημιουργίας νέων παραγωγικών μονάδων µε εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
 • Η ενθάρρυνση της αξιοποίησης της έρευνας µε τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας από ερευνητές (spin-offs).
 • Η υποστήριξη του R&D των τοπικών επιχειρήσεων.
 • Η εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων.

Η φιλοξενία των επιχειρήσεων στο Κόμβο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας GiSeMi, θα διαρκεί δώδεκα (12) μήνες και θα είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα ως προς την πόλη. Οι εγκατεστημένες εντός του Κόμβου επιχειρήσεις θα έχουν την υποχρέωση να παρέχουν και να εφαρμόσουν δωρεάν στην πόλη τα προϊόντα-υπηρεσίες τους, τα οποία και θα βελτιώνουν τις καθημερινές λειτουργίες της πόλης ή/και θα ενισχύουν τη βιωσιμότητά της. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν και να επιδεικνύουν στους δυνητικούς τους πελάτες τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προϊόντος/υπηρεσίας που έχουν αναπτύξει.