Βραβείο για καινοτόμες μικρομεσαίες ή νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της ελιάς (Προθεσμία: 15/9/2020)

Βραβείο για καινοτόμες μικρομεσαίες ή νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της ελιάς (Προθεσμία: 15/9/2020)

To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στον τομέα των τροφίμων του μέλλοντος, EIT FOOD, θα επιβραβεύσει ΜΜΕ ή νεοσύστατες επιχειρήσεις που εργάζονται στον τομέα της ελιάς στην Ευρώπη.

Το βραβείο έχει οριστεί σε € 4 000 και περιλαμβάνει το Juan Ramón Guillén Foundation Awards. Το βραβείο αφορά σε άμεση χρηματοδότηση του ποσού των € 2000 στο νικητή και τη δωρεάν συμμετοχή του σε σεμινάριο αξίας € 2000. Η προθεσμία υποβολής πρότασης είναι μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Το βραβείο ονομάζεται «New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain Award» και επικεντρώνεται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ που επικεντρώνονται γύρω από τον τομέα της ελιάς στη Νότια Ευρώπη. Έμφαση δίνεται σε υποψηφίους που βρίσκονται στις εξής χώρες: Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Μάλτα, Κύπρο.

Οδηγίες για την υποβολή μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-food-will-reward-smes-and-start-ups-work-value-chain-olive-sector

https://fundacionjrguillen.com/pdf/bases-pfjrg-firma-eng.pdf

 

 

EIT Food will reward SMEs and start-ups that work in the value chain of the olive sector in Europe (Deadline: 15/9/2020)

This year, for the first time, EIT Food will collaborate with the Juan Ramón Guillén Foundation Awards, with the aim of including a new European category. The new prize is called ‘New Business Ideas Transforming the Olive Value Chain Award’ and it is focused on start-ups and SMEs working along the value chain of the olive sector in Southern Europe.

The value of the prize is EUR 4 000, consisting of a direct payment of EUR 2 000  and the participation in a mentoring program which is worth a further EUR 2 000. The deadline to submit applications is15 September 2020, and the rules can be found here:

https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/eit-food-will-reward-smes-and-start-ups-work-value-chain-olive-sector

https://www.fundacionjrguillen.com/en/

Posted in Uncategorized.