Οι παροχές του GiSeMi HUB

Το GiSeMiHUB είναι χώρος αρχικής εγκατάστασης, υποδοχής και λειτουργίας για νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις. Σκοπός του GiSeMiHUB είναι η στήριξη της εγκατεστημένης επιχείρησης, σε όλα τα επίπεδα, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει να επιτύχει το αρχικό επιχειρηματικό της σχέδιο και να προσδιορίσει τους νέους επιχειρηματικούς της στόχους. Ο χώρος είναι εξοπλισμένος με σύγχρονο συμβατικό (γραφεία, πολυθρόνες και καθίσματα συνεργασίας, βιβλιοθήκες, ερμάρια, κ.λπ.) και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτής δικτύου, τηλεφωνικές συσκευές, fax, κ.λπ.).

Η Δομή θα παρέχει στις επιχειρήσεις τα ακόλουθα:

 • Δωρεάν γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη.
 • Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, με πολύ υψηλές ταχύτητες.
 • Δωρεάν χρήση αίθουσας συσκέψεων, αμφιθεάτρου και των εποπτικών μέσων.
 • Πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο στην αίθουσα συσκέψεων, το αμφιθέατρο και τους κοινόχρηστους χώρους.
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης/κατάρτισης.
 • Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων.
 • Fax, scanner, printer, (20 εκτυπώσεις/μήνα).
 • Προβολή και προώθηση των δραστηριοτήτων των φιλοξενουμένων επιχειρήσεων, μέσω του δικτυακού τόπου, των κοινωνικών δικτύων, των ενημερωτικών δελτίων, των δελτίων τύπου και των αναρτήσεων - ανακοινώσεων εντός του HUB.
 • Χρήση εσωτερικού τηλεφωνικού δικτύου.
 • Locker.
 • Kitchen space.
 • Χρήση χώρου στάθμευσης.